Konfirmation 2024

Spectra Bild fotograferar konfirmander. Vi tar gruppfoto samt erbjuer enkild fotografering för tackkort och förstoringar.

Beställningsformulär

Gruppfoto: Några veckor efter fotograferingen skickas fotot hem tillsammans med en faktura. 

Enskilt porträtt: Ni får hem en personlig kod via brev, e-post eller sms för att logga in på vår webbtjänst där ni kan se alla personliga bilder och göra beställningar av förstorning, tackkort och annat.

 

Betalning skall ske inom 30 dagar efter leverans av produkt. Om betalning inte sker inom föreskriven tid skickas en betalningspåminnelse med tillägg på 60:-.

Portokostnad tillkommer vid alla utskick.

Konfirmand

Vårdnadshavare

Adress

Jag beställer gruppfoto i pärm, 193:-
Jag beställer gruppfoto i dubbelpärm, 357:-
Jag beställer kod för enskilt porträtt
Granska igenom formuläret noga innan du skickar informationen. Se t.ex. till att rätt du valt rätt gruppfoto och att era kontaktuppgifter stämmer. När du fyller i formulär på vår webbplats, hanterar vi uppgifterna med försiktighet, i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen).